Akademie

Shooting Academy je výcvikovou divizí společnosti Agentura, SE a je civilním ekvivalentem divize Anti Terror Academy, která je určena výhradně pro profesionální výcvik a státní ozbrojené složky.

Shooting Academy představuje propracovaný systém výcviku výuky ve střelbě, určený pro širokou střeleckou veřejnost. Střelecko-taktické postupy jsou vyvinuty a navrženy tak, aby frekventanta kurzu připravily na mimořádné situace, které mohou v reálním životě nastat. V rámci výuky vycházíme z dlouholetých poznatků získaných v Anti Terror Academy při výcviku speciálních jednotek z celého světa. To zaručuje vysokou efektivitu a úroveň výcviku, přičemž nezatěžuje účastníka kurzu sportovními nebo nesmyslnými drily.

Instruktoři Shooting Academy svým profesionálním a přátelským přístupem vytvářejí vlídné prostředí v rámci výuky a jsou schopni reagovat na individuální potřeby každého účastníka kurzu.